OFERUJEMY:

 • Projekty Budowlane: celem uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie konstrukcji, a także (dzięki współpracy z biurami branżowymi) w pełnym zakresie – architektura + konstrukcja + branże elektryczne, sanitarne, i inne.
 • Projekty ofertowe: służące oszacowaniu kosztów przyszłej inwestycji.
 • Projekty wykonawcze oraz warsztatowe: najbardziej dokładny etap projektowania polegający na przygotowaniu szczegółowej dokumentacji technicznej służącej bezpośredniemu wykonaniu konstrukcji.
 • Projekty wzmocnień konstrukcji (weryfikacja i korekta błędnych rozwiązań oraz przystosowanie istniejących konstrukcji do aktualnych normowych obciążeń śniegiem i wiatrem)
 • Projekty nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów.
 • Ekspertyzy oraz opinie techniczne
 • Projektujemy konstrukcje stalowe, aluminiowe, żelbetowe ( monolityczne i prefabrykowane) oraz drewniane.
 • Optymalizację projektów: zmniejszenie ilości stali konstrukcyjnej, stali zbrojeniowej oraz metrów sześciennych betonu przy spełnieniu wszystkich normowych warunków SGN oraz SGU.
 • Przeglądy coroczne i pięcioletnie Obiektów Budowlanych.
 • Wykonawstwo: dzięki współpracy z firmami wykonawczymi jesteśmy w stanie zaproponować Inwestorowi odpowiedniego partnera, na którym będzie mógł polegać w trakcie procesu budowlanego.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy.

PROJEKTUJEMY:

 • Obiekty przemysłowe, tj. hale produkcyjne, magazynowe, chłodnie, wiaty w konstrukcji stalowej oraz żelbetowej (prefabrykowanej i monolitycznej).
 • Obiekty kubaturowe, tj. galerie handlowe, hale sportowe, biurowce, hotele, budynki mieszkalne.
 • Obiekty specjalistyczne, tj. fundamenty specjalne, mury oporowe, silosy, pomosty techniczne, konstrukcje wsporcze, estakady transportowe.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • Firm zajmujących się Wykonawstwem generalnym, Podwykonawców, Wytwórni konstrukcji stalowych, Deweloperów, Pracowni architektonicznych oraz Inwestorów indywidualnych.
 • Najlepiej czujemy się w projektach prowadzonych równolegle z budową. Takie projekty motywują do szybkości działania i szukania rozwiązań problemów zaistniałych w trakcie budowy. Dzięki dużemu doświadczeniu w tego typu realizacjach jesteśmy w stanie podołać postawionym wyzwaniom.

ZAPEWNIAMY:

 • Złożenie rzetelnej oferty zawierającej wskaźniki cenotwórcze, w tym masę konstrukcji stalowej, ilość metrów sześciennych betonu i inne.
 • Gwarantujemy utrzymanie zadeklarowanych w ofercie wskaźników.
 • Rozumiejąc i znając procesy technologiczne zapewniamy wytwórniom proste w wytworzeniu konstrukcje. W projektach stosujemy sprawdzone rozwiązania przyśpieszające proces produkcyjny. W celu optymalizacji kosztów wykonania konstrukcji wspólnie z Wytwórnią sprawdzamy możliwość wykorzystania posiadanego „ na składzie” materiału minimalizując odpad.
 • Dotrzymanie zadeklarowanych terminów oddania dokumentacji.
 • Przekazanie w pełni sprawdzonej, wolnej od błędów dokumentacji w formie elektronicznej oraz papierowej.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI, DORADZTWO TECHNICZNE © All Rights Reserved.2016