Kim jesteśmy

Firma OLIMA Projekt rozpoczęła swoją działalność jako konstrukcyjne biuro projektowe w 2008r. Dziś jesteśmy zespołem inżynierów z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu wszelkich konstrukcji budowlanych. Ponad 15 lat doświadczenia w branży oraz ponad kilkaset projektów, przy realizacji których uczestniczyliśmy – początkowo jako asystenci projektanta a docelowo jako samodzielni projektanci – pozwala nam stawić czoło każdemu zadaniu. Im ono jest trudniejsze i wymagające, tym bardziej motywuje nas do działania i szukania optymalnego rozwiązania. Mamy w swoim dorobku zarówno te małe obiekty o prostej konstrukcji, jak i te duże o wysokim stopniu skomplikowania. Projektujemy konstrukcje  z drewna, stali czy żelbetu, a niejednokrotnie w układzie mieszanym. Część naszego dorobku przedstawiliśmy w zakładce REALIZACJE.

Czym kierujemy się w projektowaniu?

Zasadą nadrzędną przy projektowaniu naszych konstrukcji jest jej BEZPIECZEŃSTWO. Każda konstrukcja, bez względu na jej rodzaj, wielkość czy przeznaczenie zawsze zaprojektowana jest przez nas zgodnie z obowiązującymi normami oraz aktualną wiedzą techniczną. Powyższe zasady traktujemy priorytetowo. Następnym celem  jest satysfakcja i zadowolenie naszego Zleceniodawcy. W tym celu dobieramy takie rozwiązania konstrukcyjne, które przy spełnieniu  nadrzędnej zasady bezpieczeństwa minimalizują koszty przeprowadzenia inwestycji, a także zachowują wszelkie stawiane wymagania co do trwałości i jakości zaproponowanej konstrukcji.  Każde powierzone nam zadanie traktujemy Indywidualnie, do którego podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, nie dając się zwieść rutynie. Dzięki takiemu podejściu zawsze dotrzymujemy wcześniej ustalonych wspólnie terminów przekazywania dokumentacji. Gotowy projekt przed przekazaniem Zleceniodawcy  obowiązkowo podlega gruntownemu sprawdzeniu. Zapewniamy naszym zleceniodawcom profesjonalne podejście do każdego problemu na wszystkich etapach realizacji tematu. Jeżeli po zakończeniu projektowania i przekazaniu kompletu dokumentacji pojawią się jakieś problemy, zawsze służymy radą i pomocą. Zarówno prace dodatkowe jak i ewentualne korekty wykonujemy bezzwłocznie szanując czas, a co za tym idzie pieniądze Zleceniodawcy. Ponadto  będąc w pełni świadomym odpowiedzialności jaka na nas spoczywa firma jest ubezpieczona od ewentualnych błędów projektowych na kwotę 300,000 EUR.

Optymalizacja

Optymalizacja to jedna z podstawowych rzeczy jaką zajmuje się nasza firma. Jest to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu. Optymalizacja służy minimalizacji kosztów przeprowadzenia całości Inwestycji oraz maksymalizacji zysków. Nie należy się bać tego pojęcia, a należy je zrozumieć. Naszą misją, dbając o dobro i pieniądze naszych Zleceniodawców jest uświadamianie ich co kryje się pod tym pojęciem. Szukamy zysku i oszczędności dla naszego Zleceniodawcy przy jednoczesnym zachowaniu naszej nadrzędnej i bezdyskusyjnej zasady BEZPIECZEŃSTWA. Optymalizację naszych konstrukcji zaczynamy od zaproponowania optymalnego rodzaju konstrukcji do konkretnej sytuacji (kratownice, blachownice, ramy, belki wolnopodparte, belki ciągłe, etc.). Poświęcamy czas na określenie rzeczywistych a nie wirtualnych obciążeń działających na obiekt. Po ustaleniu warunków brzegowych, tj. rodzaju konstrukcji, wielkości obciążenia, wytycznych Inwestora, przeprowadzamy obliczenia konstrukcji połączone z optymalizacją przekroi oraz profili. Ostateczny efekt naszej pracy to optymalne (tyle ile jest wymagane dla spełnienia stanów normowych SGN i SGU) ilości: żelbetu, stali zbrojeniowej oraz stali konstrukcyjnej.

Nowoczesne projektowanie

Na etapie naszego projektowania wyeliminowaliśmy błędy projektowe dzięki technologii BIM. Building Information Modeling (BIM) to przyszłość a w zasadzie już teraźniejszość. W naszej pracy, zarówno do obliczeń jak i do rysowania,  używamy programów w technologii 3D. Technologia ta eliminuje błędy jakie były popełniane podczas modelowania konstrukcji  w technologii 2D. Dzięki technologii 3D mamy pełną kontrolę nad obiektem. Brak błędów zwiększa zadowolenie naszych Zleceniodawców, rentowność inwestycji i wpływa znacząco na ostateczny zysk.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI, DORADZTWO TECHNICZNE © All Rights Reserved.2016